Goede doelen

De Rotary Club van Landen kijkt er, als organisator van het Rotation Festival, op toe dat de opbrengst van het evenement integraal aan goede doelen geschonken wordt. Op die manier draagt onze organisatie zijn steentje bij aan de maatschappij en het maatschappelijk welzijn van de minderbedeelden. Samen, verbonden met elkaar, kunnen wij een verschil maken!

logo-rotary-rotation-2016

Een greep uit de initiatieven die wij een warm hart toedragen

  •  Resto du Coeur: een door Rotary Club Landen georganiseerd en jaarlijks wederkerend kerstevent waarbij zij die het wat moeilijker hebben in een fjjne ongedwongen sfeer in de watten worden gelegd.
  • Bindkracht: biedt een huis aan met woon- en zorgomgeving aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking.
  • Modem: biedt hulp door aangepaste technologie ter beschikking te stellen (bv: tablets met speciale software) aan mensen die ingevolge een trauma niet meer kunnen communiceren.
  • Polio +: een jaarlijkse bijdrage aan de internationale strijd tegen polio.
  • Levensloop: stichting tegen kanker met als missie solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker.
  • Mariadal/Zonnegroen: scholen voor mindervaliden.
  • Mobiliteit ouderen en mindervaliden: steun bij aankoop en ombouw van voertuig van het OCMW van Landen.
  • Shelterbox: overlevingsbox met tent, gereedschap en voedsel voor slachtoers van rampen.
  • Sterrenbeelden: nieuwbouw voor volwassen mindervaliden.