Info

De organisatie van het Rotation Dance Festival doet er alles aan om het festival in een veilige context te laten verlopen. De volgende basisregels zijn daarom onontbeerlijk:

NO FIGHTING

Ieder hiertegen zondigend individu of groep wordt onmiddellijk de verdere toegang tot het festivalterrein ontnomen.
Scherpe voorwerpen, spuitbussen en eender welke andere voorwerpen die een gevaar vormen voor de veiligheid zullen aan de ingang, door de mensen van de security, ontnomen worden.

NO DRUGS

Ieder persoon die betrapt wordt op het bezit van drugs, of een poging onderneemt om deze, onder welke vorm dan ook, te verhandelen, wordt onmiddellijk de verdere toegang van het festivalterrein ontnomen en overgeleverd aan de verbaliserende overheid.

NO OWN DRINKS/FOOD

Eigen dranken en voedingswaren zijn ten strengste verboden en zullen aan de ingang van het festival terrein ontnomen worden.

IN = IN , OUT = OUT

Om alle vormen van overlast in de omliggende straten van de festivalsite te vermijden, is dit een nieuwe regel die vanaf dit jaar zal worden toegepast.

> 16 YEARS

Toegang tot het festival is verboden voor jongeren on der 16 jaar, met uitzondering van diegenen die in 2003 geboren zijn en dus in het jaar 2019, 16 jaar worden.

SECURITY

Indien nodig, heeft de security de bevoegdheid om te fouilleren.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies en schade aan persoonlijke spullen, overtredingen van de wet door festivalgangers, zwangerschappen, diefstal, lichamelijke schade of letsels toegebracht door derde partijen.